För ett tag sedan vi fick vi en förfrågan från en Bostadsrättsförening i Stockholm, avseende hjälp med förbättring av ventilationen i deras fastighet.

Fastigheten är en av tusentals som har en helt passiv ventilation eller så kallad självdragsventilation genom de gamla murstockarna.

Denna lösning fungerar hyfsat bra när det är kallt ute vintertid, då det är stor skillnad mellan innetemperatur och utetemperatur.

Skillnaden i temperatur skapar termik som ger en viss ventilation.

Tyvärr innebär denna lösning att stora delar av året så är ventilationen i stort sett obefintlig. Detta då temperaturskillnaden mellan inne- och uteluften inte är tillräcklig för att ge någon effekt.

Efter samråd med styrelsen beslutades om förstärkning med hjälp av en fläkt placerad på respektive skorsten utomhus för att bland annat minimera störande ljud och omfattande ingrepp inomhus i fastigheten.

Vi startade således med att mäta upp fastighetens tiotalet skorstenar som givetvis alla har olika mått och storlekar.

På vår verkstad tillverkade vi sedan de pyramid-designade huvarna och förmonterade så mycket vi kunde där.

Nedan följer en bildserie på det hela!