Vi monterar även TAKSTEG om detta efterfrågas. På vissa tak fattas dessa och det blir då svårt för någon att ta sig upp där på ett smidigt och säkert sätt.

Något annat vi arbetar med är att sätta UNDERBESLAG runt foten av skorstenen. Detta förhindrar vatten från att tränga in under pannorna. Vi utför ju även hel inplåtning om man hellre vill det. Alltså arbetar vi med all typ av plåtskoning vad gäller skorstenar.

Blir ju snyggt att matcha i samma färg som huven!

20160831_095207

20160831_095200