Bengt Wulf

VD

Bengt Wulf är grundare och ägare till Skorstensspararen. Bengt arbetar mycket med kunderna och det är Bengt som du har mest kontakt med. Allt för att ha en bra relation mellan företaget och kunden.